HALLOWEENSKÁ PARTY 2010

Dne 6. listopadu 2010 se v Hotelu U Loubù uskuteènila Halloweenská párty. Byli zde na jednom místì k vidìní èarodìjnice, Drákulové, koèièky, piráti, kovbojové a mnoho dalších pohádkovŭch až hororovŭch postav. Veèer pĝíjemnì oživilo taneèní vystoupení tĝí èuníkù i s ĝezníkem. A samozĝejmì zde nesmìla chybìt oblíbená skupina TATA BAND Josefa Kuèery, která vytváĝela po celou párty pĝíjemnou atmosféru. Akce se velmi vydaĝila a již nyní se tìšíme na další roèník.

Halloweenská party Halloweenská party
Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party
Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party Halloweenská party

webmaster: Jiĝí Halva jr.

SEO webu sledují SEO nástroje.cz